Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení experti,

srdečne Vás pozývame na VI. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody a  XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny. Červenkove dni sú každoročne hlavným kongresom epidemiológov, zahŕňajú komplexnú problematiku  prevencie infekčných chorôb vrátane zoonóz a očkovaním preventabilných nákaz, chronických chorôb a nozokomiálnych nákaz. Kongres venovaný zoonózam organizujeme raz za dva roky s cieľom priniesť nové poznatky naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči antibiotikám. Spojenie týchto dvoch podujatí dáva predpoklad pre diskusiu a výmenu najnovších informácii na jednotlivé problémy medzi odborníkmi z viacerých vedeckých oblastí, čo prispeje k ich širšiemu rozhľadu, odbornému rastu a zlepšeniu prevencie chorôb nielen ľudí, ale aj zvierat.

Tešíme sa na Vás.

Vedecký a organizačný výbor kongresu